Nederlands

Tolken

Heeft u een tolk nodig bij een vergadering, presentatie, workshop of excursie? In.slovaktranslation biedt deze professionele tolkdiensten: gespreks-, simultaan-, consecutief-, fluistertolken en tolken per telefoon.

Wat is….?
Consecutief tolken
de tolk luistert naar wat er gezegd wordt en geeft dit naderhand weer in een andere taal, meestal met behulp van aantekeningen
Simultaan tolken
de tekst wordt gelijktijdig vertaald in een andere taal, vaak met behulp van een koptelefoon in een geluiddichte cabine
Tolken per telefoon
consecutief tolken via telefoon