Nederlands

Vertalen

Bent u op zoek naar een vertaling vanuit Nederlands in het Slowaaks of vice versa?
In.slovaktranslation verzorgt de vertalingen voor geboorteaktes, huwelijksaktes, getuigschriften, uitreksels uit het handelsregister, getuigschriften betreffende de handelsvergunning, kentekenbewijzen, oprichtingsaktes, certificaten, convenanten, presentaties, brochures, handleidingen, officiële documenten etc.